Menu

Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
1.0 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti VISO SK, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

1.1 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti VISO SK, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

1.2 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na nedostatky, vady, chyby a poškodenia tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním prípadne nesprávnym ošetrovaním tovaru alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).